SEKCJA KARDIOCHIRURGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

 
Klinika Kardiochirurgii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Skłodowskiej-Curie 24 A                                             
15-276 Białystok
Tel.: 85/746.84.64
Fax: 85/746.86.30

e-mail: kardiochirurgia@wp.pl                   
 
ZARZĄD SEKCJI:
 
 
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Lech Anisimowicz
Sekretarz/Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Marek Deja
   
Członkowie: Dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński
   
Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Jacek Skiba
  Dr hab. n. med. Bogdan Jegier