Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
Dr n. med. Mirosław Dubowski
Dr n. med. Marta Garbowska
Dr n. med. Piotr Jakubów
Dr n. med. Grzegorz Juszczyk
Dr n. med. Krzysztof Matlak
Dr n. med. Maciej Mitrosz
Dr n. med. Adrian Stankiewicz
Lek. med. Siergiej Amelczanka
Lek. med. Marek Frank
Lek. med. Anna Lejko
Lek. med. Arkadiusz Niedźwiecki
Lek. med. Adam Sewastianowicz
Lek. med. Robert Trzciński
Lek. med. Karolina Żbikowska
Mgr Katarzyna Czudzinowicz
Mgr inż. Iwona Dmitruk
Mgr Paulina Falkowska
Mgr Elżbieta Tomaszewska
Mgr Beata Zielińska
Izabela Ostynowicz