KURS SPECJALIZACYJNY


TYTUŁ KURSU: ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII, KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ, WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY KOSZT-EFEKTYWNOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ KRAJOWEGO REJESTRU OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNYCH KROK W OCENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ I ICH MONITOROWANIU

CHARAKTER KURSU: KURS SPECJALIZACYJNY. KURS PRZEZNACZONY DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ WEDŁUG MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SPECJALIZACJI (ZAKWALIFIKOWANI DO SPECJALIZACJI PO 01.10.2014R.) W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII.

TERMIN: 13.06.2019 - 13.06.2019

GODZINA: 08:00 - 15:30

ORGANIZATOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU; KLINIKA KARDIOCHIRURGII; UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A, 15-276 BIAŁYSTOK

MIEJSCE KURSU: WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, EUROREGIONALNE CENTRUM FARMACJI, UL. MICKIEWICZA 2D, 15-222 BIAŁYSTOK

KIEROWNIK NAUKOWY: PROF. DR HAB. N. MED. TOMASZ HIRNLE

ZGŁOSZENIA NA KURS: ZGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA KURS.; TEL.: 22 56 93 882; E-MAIL: ALICJA.LUBA@CMKP.EDU.PL

PŁATNOŚCI: KURS BEZPŁATNY

PLIKI DO POBRANIA: ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ CMKP [PLIK PDF]

REJESTRACJA: ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

 L.p. Tytuł wykładu lub innych zajęć Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy Liczba godz. dydaktycznych stacjonarnych Liczba godz. dydaktycznych Metoda dydaktyczna*
1 Organizacja pracy oddziału kardiochirurgii - odcinek Mgr Elżbieta Tomaszewska 1 08:00 - 08:45 wykład
2 Organizacja pracy oddziału kardiochirurgii - POP Mgr Beata Zielińska 1 08:50 - 09:35 wykład
3 Organizacja pracy oddziału kardiochirurgii - blok operacyjny Mgr Katarzyna Czudzinowicz

Mgr Paulina Falkowska
1 09:40 - 10:25 wykład
4 Kontraktowanie usług medycznych i rozliczanie umów na świadczenia medyczne z NFZ Dr Marlena Rojecka

Kierownik Działu Rozliczeń i Analiz USK
1 10:30 - 11:15 seminarium
5 Świadczenia kontraktowane odrębnie (np. programy lekowe, umowa na świadczenia wysokospecjalistyczne), klasyfikacje w medycynie i zdrowiu publicznym oraz systemy kodowania Dr Marlena Rojecka

Kierownik Działu Rozliczeń i Analiz USK
1 11:30 - 12:15 seminarium
6 KROK – rejestr operacji kardiochirurgicznych Prof. dr hab. Bohdan Maruszewski 2 12:20 - 13:50 seminarium
7 KROK – przydatność rejestru w ocenie świadczeń i ich monitorowaniu Dr. n. med. Zdzisław Tobota 1 13:55 - 14:40 zajęcia praktyczne, ćwiczenia, dyskusja
8 Zaliczenie Prof. dr hab. Tomasz Hirnle

Dr Marek Frank
1 14:45 - 15:30 seminarium
* wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, seminarium (webinarium), dyskusja, konsultacje, inne

Łącznie godzin na kursie: 8​
 

WARSZTATY

 
TYTUŁ WARSZTATÓW: WSZCZEPIANIE BEZSTENTOWYCH PERICARDIALNYCH ZASTAWEK AORTALNYCH.
WSZCZEPIANIE STENTOWYCH PERICARDIALNYCH ZASTAWEK AORTALNYCH. 

TYP WARSZTATÓW: WETLAB

TERMIN: 13.06.2019

GODZINA: DO POTWIERDZENIA

MIEJSCE WARSZTATÓW: WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, EUROREGIONALNE CENTRUM FARMACJI, UL. MICKIEWICZA 2D, 15-222 BIAŁYSTOK

PŁATNOŚCI: WARSZTATY BEZPŁATNE

REJESTRACJA: HTTP://1ZJAZDKARDIOCHIRURGICZNY.PL/REJESTRACJA

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ